Стани член

Членството в  ПП „Движение Напред България” е доброволно.

Член на движението може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който притежава избирателни права, които признава и се ръководи от програмните документи и Устава на движението.

Приемането за член на ПП „Движение Напред България”се извършва след подадено от кандидата писмено заявление, утвърдено по образец от НКС, до Председателя на районния или местния клуб или до Председателя на  районен център.

Заявление за членство


Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на запитването