ПП „Движение Напред България“ подновява дейността си

След 10 годишно прекъсване на активната дейност на партията, при липса на структури по страната, явяването на Местни избори 2015г. и постигнатите резултати биха могли да бъдат отчетени като повече от успех!

ПП „Движение Напред България“ участва активно в обществения живот чрез 3  общински кмета, 40 общински съветника и 14 кметове на кметство.